Projekat Internest

Porodica se definiše kao osnovna društvena ćelija i kao jedna od najsloženijih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa. Ona zahvata različite strane ljudskog života, pa zbog toga postoji čitavo bogatstvo značenja i objašnjenja, od filozofskih, socioloških, psiholoških, vaspitnih, socijalnih, pa do ekonomskih i pravnih.

Naša anketa se odnosi na stanje braka i porodice danas kroz dva aspekta :

  • Prvi je činjenično stanje koje merimo osnovnim parametrima – kakvo je bračno stanje ispitanika, kao i kuda ide porodica danas, kakva je nekadašnja situacija bila, da li je porodica bogatija ako ima vise dece..
  • Drugi nam govori o tome kako je porodica nekada bila osnov i centar životnog ispunjenja,naročito za ženu, jer su muškarci imali i spoljašnju društvenu ulogu(materijalno su doprinosili itd…)

U istorijskom razvoju porodice njena edukativna funkcija nije bila uvek istog inteziteta, što nije samo zavisilo od nje, nego i od okolnosti – sadržine, karaktera i strukture društvenih odnosa u kojim se nalazila i razvijala.

U društvenim odnosima u kojim društvo preuzima brigu edukacije počevši od predškolskog uzrasta i dalje, ova funkcija porodice se smanjuje. Takođe, na to je uticala i ekonomska funkcija porodice – da li se odvija u njoj ili izvan nje, da li ženski članovi učestvuju u obavljanju te funkcije. Za razliku od robovlasničkog i feudalnog društva, kapitalistički način proizvodnje i buržoaski politički sistem udaljavaju kako ženu tako i muškarca od same edukativne uloge u porodici. I biološka funkcija porodice je pokazala svoju evoluciju.

Socijalna funkcija porodice se ogleda u odgoju i brizi za potomstvom, do zaštite od napada i ugrožavanja slobode pojedinca. Danas su se funkcije porodice promenile, ali je i dalje ona ostala važna društvena institucija, koja ima veliku ulogu u životu svakog pojedinca i u svakom društvenom sistemu.

Sami rezultati ankete su takođe javno dostupni i mogu se preuzeti sa ove adrese.