Doručak sa Žikom – NTV

Članovi našeg time su posetili emisiju “Doručak sa Žikom” gde smo pričali o našem projektu. Video možete pogledati iznad.

Ovim putem se zahvaljujemo NTV-u na ustupanju originalnog snimka.